Rzetelność, profesjonalizm

i specjalistyczna obsługa prawna

Telefon

665 886 370

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z Klientem. Wstępna wycena usługi może zostać przesłana Klientowi na jego życzenia również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy każdorazowo doliczyć kwotę należnego podatku od towarów i usług w wysokości 23 %.

Co do zasady stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

System wynagrodzenia zryczałtowanego

Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres pracy i jej wymiar czasowy.

System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany wyłącznie w wypadkach, gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac lub na życzenie Klienta.